Hornduurzaamgroen.nl

 

 

 

Plan Windpark Lateraal Kanaal Horn in samenwerking met de omgeving

 

Overleg en samenwerking met de omgeving

Het plan bestaat in eerste instantie uit het opstarten en uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een windpark in het gebied van het Lateraal Kanaal en de Weerd bij Horn en de hoek met de bedrijventerreinen Zevenellen, Windmolenbos en Windmolenven gelegen in respectievelijk Buggenum en Haelen. In de rechterkolom kunt u enkele videofilmpjes bekijken van het gebied waar het windpark gepland is. Ruw geschat is het plangebied ongeveer 200 hectares groot en bestaat hoofdzakelijk uit gras- en bouwland. Vanaf Maasbracht gezien staan er 2 lange rijen hoogspanningsmasten in dit gebied die gekoppeld zijn met het schakelstation en infrastructuur die voorheen gekoppeld was met de eerdere Kolencentrale en later met de Kolenvergasser, de Willem Alexander Centrale. 

 

Samenwerking tussen burgers, bedrijven en het gemeentebestuur van Leudal 

Via de coöperatie wordt gestreefd naar een optimale samenwerking tussen burgers en bedrijven om met elkaar te kunnen overleggen en samenwerken op het gebied van bedrijvigheid en wonen. Zowel burgers als bedrijven kunnen gratis lid worden van de coöperatie. Het lidmaatschap biedt de mogelijkheid om mee te kunnen denken en praten over de ontwikkeling en invulling van de leefomgeving. Het is in het belang van zowel de bedrijven als ook de burgers om de dialoog te kunnen aangaan over de nieuwe ontwikkelingen en plannen in dit gebied. De coöperatie moet de mogelijkheid bieden om een samenwerking tot stand te brengen tussen burgers, bedrijven en het bestuur van de gemeente Leudal over alle aspecten die invloed hebben op de leefomgeving van dit gebied.

 

Ontwikkeling bedrijventerrein Zevenellen

Buiten het onderzoeken van de mogelijkheden voor het oprichten van een windpark, staat de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Zevenellen hoog op de lijst van onderwerpen en thema’s die met elkaar besproken kunnen gaan worden. In de huidige plannen van de gemeente Leudal wordt gestreefd naar invulling van het bedrijventerrein Zevenellen door hoofdzakelijk Biobased bedrijven. Het is van groot belang dat adequate en betrouwbare informatie wordt gegeven aan de burgers en bedrijven in deze omgeving om het vertrouwen in de juiste handelswijze van de nieuwe en gevestigde bedrijven en ook de overheid te kunnen hebben en behouden. Alleen dat uitgangspunt biedt een basis voor draagvlak en acceptatie door burgers die vaak vrezen voor allerlei vormen van overlast en daardoor al snel de hakken in het zand zullen zetten. Juist dat moet al in een vroeg stadium worden voorkomen. Op dat gebied valt dan ook nog grote winst te behalen door met elkaar in gesprek te gaan over het realiseren van een goede combinatie van een schoner milieu en vergroting van de werkgelegenheid in Leudal.

 

Levering van groene stroom uit eigen omgeving aan burgers en bedrijven door Pure Energie

Indien de ontwikkeling van het windpark daadwerkelijk kan gaan plaatsvinden, zal de stroom van dit nieuwe windpark worden aangeboden aan zowel burgers als bedrijven van Leudal en eventueel ook daarbuiten. Hiervoor zal een samenwerking worden aangegaan met het bedrijf [ Pure Energie ] dat eigendom is van [ Raedthuys ]. Voor het leveren van energie hebben bedrijven een leveringsvergunning nodig van de Nederlandse Overheid en dat kan dus niet door lokale coöperaties zelf plaatsvinden.  Het bedrijf [ Pure Energie ] van [ Raedthuys ] beschikt al een aantal jaren over deze vergunning en heeft inmiddels al een behoorlijk aantal afnemers in Nederland. Zij behoren tot het selecte groepje van bedrijven dat Pure Groene energie levert. Het bedrijf staat in de TOP 3 van leveranciers van groenste energie in Nederland en levert alleen maar stroom die wordt opgewekt met windturbines.

 

Disclaimer

Aan informatie die door Horn Duurzaam Groen op deze website wordt geplaatst, kunnen geen rechten worden ontleend en bovendien kan Horn Duurzaam Groen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie. Het is niet toegestaan om informatie vanaf deze website te kopiëren en te verstrekken aan andere personen of organisaties tenzij na toestemming van Horn Duurzaam Groen en met bronvermelding.