Hornduurzaamgroen.nl

 

 

 

Maatschappelijk Omgevingsfonds voor burgers

Maatschappelijk Omgevingsfonds met diverse keuzes

 

Het is de bedoeling dat de nieuwe coöperatie een Maatschappelijk Omgevingsfonds gaat stichten waarover het bestuur en leden van de coöperatie de zeggenschap gaan krijgen. In eerste instantie zal het fonds gevoed worden door de opbrengsten die worden gerealiseerd met de storting van bedragen door de ontwikkelaar en exploitant van het windpark.

 

Raedthuys heeft het volgende beleid  in haar doelstellingen staan ten aanzien van omgevingsparticipatie

Binnen hun windenergieprojecten zoeken zij altijd naar mogelijkheden voor proces- en financiële participatie. Op die manier kan iedereen profiteren van het project en een actieve bijdrage leveren aan duurzame energie. Financiële participatie kan bijvoorbeeld met een windfonds/gebiedsfonds, uitgifte van obligaties en/of afname van Pure Energie, ofwel stroom uit het windpark zelf.

 

Raedthuys Pure Energie onderschrijft de Gedragscode Participatie en Communicatie Wind op Land van NWEA, Natuur & Milieu en Greenpeace.

 

Bijdragen van bedrijven uit de omgeving 

Eveneens zal een bijdrage worden gevraagd van de bedrijven uit de omgeving van het windpark zoals de bedrijven die zich o.a. gaan vestigen op het bedrijventerrein Zevenellen.

 

Bijdrage van de gemeente Leudal

Uit de beleidsdoelstellingen van de gemeente Leudal blijkt dat zij het belangrijk vindt om een groene en duurzame gemeente te zijn en waardeert dat burgers en bedrijven daaraan willen meewerken of bijdragen. Vanuit dat streven en het feit dat het ontwikkelen van een windpark miljoenen kost en daardoor ook een substantieel bedrag aan OZB door de investeerder aan de gemeente Leudal wordt afgedragen, zou rechtvaardigen dat ook zij een bepaald bedrag in dit maatschappelijk fonds zou storten. Een bijdrage van de gemeente Leudal in dit fonds kan daarmee een belangrijke uitstraling geven om haar beleidsdoelstellingen voor meer duurzaamheid te kunnen onderstrepen en kracht bij te zetten en te stimuleren.

 

Besteding geld aan maatschappelijke doelen

Het geld in het fonds kan jaarlijks worden bestemd en besteed aan maatschappelijke doelen. Hierover beslist het bestuur, eventueel in overleg met een speciale werkgroep of commissie die jaarlijks bepaalde voorstellen van burgers in dit verband kan beoordelen en kiezen.

Hierbij kan o.a. worden gedacht aan de volgende bestemmingen van dit fonds;

 

* Gemeenschapshuizen

* Sportverenigingen

* Culturele verenigingen

* Ondersteuning servicepunten kleine kernen of bepaald onderwijs

* Molenfeest ( bijvoorbeeld elke 2 of 3 jaar )

* Collectieve duurzaamheidsprojecten

* Speciale projecten door burgers geïnitieerd

 

Disclaimer

Aan informatie die door Horn Duurzaam Groen op deze website wordt geplaatst, kunnen geen rechten worden ontleend en bovendien kan Horn Duurzaam Groen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie. Het is niet toegestaan om informatie vanaf deze website te kopiëren en te verstrekken aan andere personen of organisaties tenzij na toestemming van Horn Duurzaam Groen en met bronvermelding.