Hornduurzaamgroen.nl

Ledencertificaten

 

Onderstaande voorwaarden kunnen in de komende maanden nog wijzigen door inbreng en voorstellen van leden en de onderhandelingspositie met de ontwikkelaar van het windpark. Aankoop van ledencertificaten is pas mogelijk zodra de coöperatie definitief is opgericht en expliciet op deze website staat vermeld dat inschrijving voor aankoop van ledencertificaten daadwerkelijk is opengesteld. 

 

Voor burgers en bedrijven die lid zijn van Energiecoöperatie Horn Duurzaam Groen U.A. bestaat de mogelijkheid om te kunnen participeren in de ontwikkeling en exploitatie van het windpark door aankoop van ledencertificaten. Men kan kiezen uit verschillende type ledencertificaten gebaseerd op de looptijd en het rendement.

De volgende typen ledencertificaten kunnen worden aangekocht;

 

 * Ledencertificaten type ( A ) met een looptijd van 3 jaar en 3,5% rente zonder winstdeling.

 * Ledencertificaten type ( B ) met een looptijd van 5 jaar en 3,5% rente met winstdeling.

 * Ledencertificaten type ( C ) met een looptijd van 10 jaar en 3,5% rente met winstdeling.

 

Het is de bedoeling dat bij een positieve exploitatie, de winst voor 25% in het Maatschappelijk Omgevingsfonds wordt gestort en 25% bestemd is voor uitbetaling van een extra variabel rendement aan de houders van de ledencertificaten type ( B ) en ( C ). Het restant ad 50% van een positief winstsaldo zal worden toegevoegd aan de reserves. De Algemene Ledenvergadering van de coöperatie kan deze verdeling jaarlijks herzien afhankelijk van de financiële situatie of andere factoren.  

 

Het geld dat Energiecoöperatie Horn Duurzaam Groen U.A. ontvangt met de verkoop van ledencertificaten wordt gebruikt voor deelneming in het Windpark ingeval gekozen wordt voor mede eigendom en exploitatie van het windpark. Ingeval de coöperatie niet kiest voor mede eigendom en exploitatie, dan zal het geld worden uitgeleend aan de ontwikkelaar/eigenaar van het windpark. Bij deze laatste optie wordt uitgegaan van 100% eigendom door Raedthuys die het park gaat ontwikkelen en exploiteren. De leningsvoorwaarden tussen Energiecoöperatie Horn Duurzaam Groen en Raedthuys zullen qua looptijd en rendement zoveel mogelijk in overeenstemming worden gebracht met die van de ledencertificaten.

 

 

Disclaimer

Aan informatie die door Horn Duurzaam Groen op deze website wordt geplaatst, kunnen geen rechten worden ontleend en bovendien kan Horn Duurzaam Groen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie. Het is niet toegestaan om informatie vanaf deze website te kopiëren en te verstrekken aan andere personen of organisaties tenzij na toestemming van Horn Duurzaam Groen en met bronvermelding.

—