Hornduurzaamgroen.nl

 

 

 

Energiek Horn kent al een lange tijd van stroomopwekking

Historie opwekking stroom in de omgeving van het Lateraal Kanaal Horn-Buggenum

 

De omgeving waar het windpark nu gepland is kent al een lange historie op het gebied van stroomopwekking. Al in het begin van de jaren vijftig werd de start gemaakt op het terrein bij Zevenellen met het opwekken van stroom m.b.v. een kolencentrale. Het was de P.L.E.M. ( Provinciale Limburgse Electriciteits Maatschappij ) die begon met kolenstook.

 

Al in de jaren negentig van de vorige eeuw kwam men op deze locatie tot de ontdekking dat het stoken van kolen zijn langste tijd had gehad en dat het ook kon met een schonere techniek. Het was Nuon Power die besloot om de techniek van kolenvergassing - die zich in feite nog in een experimenteel stadium bevond - te gaan toepassen. Het was een soort proefproject dat uiteindelijk moest leiden tot verbetering van deze reeds bekende techniek om te kunnen komen tot een bredere toepassing van deze schonere en efficiëntere vorm van energieopwekking. Na verloop van tijd bleken toch een aantal tegenvallers te ontstaan en konden de verwachtingen niet worden waargemaakt. Inmiddels is de gehele centrale gesloopt en zoekt men naar nieuwe investeerders op dit enorm grote bedrijventerrein. Gezien vanuit de technische mogelijkheden van de opwekking van stroom die begon met Kolen ( vuil ) naar Kolenvergassing ( schoner ) past in die volgorde ook heel goed het ontwikkelen van energie m.b.v. Wind ( schoonst ) in dit gebied.

 

Huidige status van het enorme bedrijfsterrein met haven

De gemeente Leudal heeft de ontwikkeling van dit bedrijventerrein samen met 4 andere gemeenten in handen gegeven van OML ( Ontwikkelingsmaatschappij Midden Limburg ) welke organisatie in opdracht van nog enkele andere gemeenten moet zorgen voor een verdere invulling van het bedrijventerrein. De gemeente Leudal richt zich in eerste instantie op Biobased bedrijven. In de tussentijd heeft zich een nieuwe investeerder gemeld die plannen aan het uitwerken is voor een moderne vorm van mestverwerking.

 

Disclaimer

Aan informatie die door Horn Duurzaam Groen op deze website wordt geplaatst, kunnen geen rechten worden ontleend en bovendien kan Horn Duurzaam Groen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie. Het is niet toegestaan om informatie vanaf deze website te kopiëren en te verstrekken aan andere personen of organisaties tenzij na toestemming van Horn Duurzaam Groen en met bronvermelding.