Hornduurzaamgroen.nl

Bijeenkomsten en presentaties

 

Op 13 september a.s. zal in Gemeenschapshuis De Roffert te Buggenum en op 27 september a.s. in Partyhoeve de Geer te Horn een informatie- en presentatieavond worden gehouden over de plannen die er zijn voor het ontwikkelen van een windpark in het gebied bij het Lateraal Kanaal in Horn en bedrijventerrein Zevenellen.

 

Het programma start om 19.30 uur en belangstellenden kunnen vanaf 19.15 uur binnenlopen.

Tijdens deze avonden krijgen de bezoekers informatie over de diverse mogelijkheden om zelf financieel te kunnen meeprofiteren van de ontwikkeling en levering van duurzame groene stroom die opgewekt wordt in de eigen regio. Bovendien wordt uitleg gegeven over het stichten van een Maatschappelijk Omgevingsfonds dat wordt gevoed door de ontwikkelaar van het windpark, grondeigenaren en de bedrijven uit de omgeving. De verenigingen, buurtschappen en overige organisaties uit de omliggende dorpen Horn, Haelen en Buggenum kunnen zelf beslissen aan welke projecten of goede doelen dit geld uit het fonds jaarlijks kan worden besteed. Deze zeggenschap wordt mogelijk gemaakt door de oprichting van een Energiecoöperatie die zich momenteel in een conceptfase bevindt.

 

Burgers en bedrijven kunnen gratis lid worden van deze nieuwe coöperatie om hiermee  de mogelijkheid te kunnen krijgen om de visie en het beleid gericht op toekomstige energielevering en de opzet van het Maatschappelijk Omgevingsfonds samen met het bestuur te kunnen vormgeven.

 

Het bijzondere van deze nieuwe coöperatie is dat zij naast de ontwikkeling en bemiddeling bij de levering van lokale groene stroom tevens een permanent en structureel informatieplatform of medium wil opzetten. Hiermee kan op een eenvoudiger wijze informatie worden verkregen en in overleg worden getreden met de bedrijven die zich op de bedrijventerreinen Zevenellen, Windmolenbos, Windmolenven, Bayer ( Nunhems Zaden ) en de overige kleinere bedrijventerreinen in Haelen, Horn en Buggenum willen gaan vestigen of daar nu al gevestigd zijn. Uiteindelijk moet deze opzet leiden tot een goede en evenwichtige samenwerking tussen de bedrijven en omwonenden. Het is ook de intentie van de coöperatie om duurzaamheidsconvenanten te gaan sluiten met bedrijven. Steeds meer bedrijven zien het aspect duurzaamheid als een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering en het beleid in het kader van MVO ( Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ). De coöperatie ziet voor haar een initiërende- en coördinerende rol weggelegd door het voeren van gesprekken met deze bedrijven en het beschikbaar stellen van adviseurs en expertise.