Energiecoöperatie Horn Duurzaam Groen U.A.
Hornduurzaamgroen.nl

Opwekking Energie met Kolencentrale - Kolenvergasser - Windturbines

Historie Energieopwekking in het gebied Horn - Buggenum - Haelen

 

Horn is een dorpskern behorende tot de gemeente Leudal en heeft samen met de dorpskernen Buggenum en Haelen al een lange historie op het gebied van energieopwekking. Vanaf de jaren vijftig is gestart met de opwekking van energie door een kolencentrale met de naam P.L.E.M.  ( Provinciale Limburgse Elektriciteits Maatschappij ). Vele inwoners van deze dorpskernen hebben bij dat bedrijf een goede en langdurige baan gehad en deze regio heeft economisch gezien ontzettend veel profijt gehad van energieopwekking met behulp van kolenstook die in die tijd heel normaal was.

In de jaren negentig heeft men op deze locatie al ingezien dat het anders moest met het gebruik van kolencentrales en heeft men besloten om gebruik te gaan maken van een experimentele Kolenvergasser die op een schonere manier stroom kon opwekken. Deze techniek zat nog gedeeltelijk in een ontwikkelingsstadium en was bezig om zich tijdens de operationele fase alsmaar verder te verbeteren om uiteindelijk te dienen als een voorbeeldproject met het doel om het breder inzetbaar te kunnen gaan maken.

Vanuit de voortschrijding van de techniek en met het gebruik maken van de huidige mogelijkheden, bestaan momenteel plannen om in het gebied van het Lateraal Kanaal in Horn en het bedrijventerrein Zevenellen een windpark te gaan ontwikkelen van 3 tot 5 turbines afhankelijk van de wettelijke afstanden die daarbij in acht moeten worden genomen.

In dit project wenst een aantal particulieren en ondernemers te gaan samenwerken in de nieuwe Energiecoöperatie Horn Duurzaam Groen U.A. die op haar beurt weer wil gaan samenwerken met de ontwikkelaar Raedthuys die in Nederland op dit gebied al de nodige ervaring heeft opgedaan en heeft bewezen dat zij daarin succesvol zijn. Tevens werken zij op diverse plaatsen in Nederland al samen met lokale energiecoöperaties en hebben aangetoond dat zij in voldoende mate bereid zijn om de exploitatieresultaten niet alleen met grondeigenaren, maar ook met burgers en bedrijven in de omgeving te willen delen. Als commerciële partij blijken zij dus zeker niet alleen voor eigen gewin te gaan.

Uitgebreide informatie over dit bedrijf kunt u lezen op de website http://www.raedthuys.nl.

 

Disclaimer

Aan informatie die door Horn Duurzaam Groen op deze website wordt geplaatst, kunnen geen rechten worden ontleend en bovendien kan Horn Duurzaam Groen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onvolledige en/of onjuiste informatie. Het is niet toegestaan om informatie vanaf deze website te kopiëren en te verstrekken aan andere personen of organisaties tenzij na toestemming van Horn Duurzaam Groen en met bronvermelding.